Spanningsklachten; Hoogsensitief volwassenen; hoogsensitiviteit bij volwassenen; online psycholoog; mindfulness Rotterdam; hulp bij onzekerheid; spanningsklachten Ontwikkelingswerkplaats Rotterdam; mindfulness bij Ontwikkelingswerkplaats in Rotterdam.
Samen sterk

Psycholoog met een persoonlijke insteek

Begeleiding en training van een psycholoog die je op een wel heel bijzondere manier helpt. De oprichtster van Ontwikkelingswerkplaats, Denise Jonker, is zelf ook de zoektocht aangegaan naar hoe om te gaan met haar gevoeligheid. Door haar reis naar Oeganda en Peru kwam ze tot de ontdekking dat de westerse wereld nog veel kan leren van ontwikkelingslanden. Namelijk: in het moment leven en het beste maken van elke situatie. Haar begeleiding met behulp van positieve psychologie en mindfulness kunnen daaraan bijdragen.

In 2011 studeerde Denise Jonker cum laude af voor de studie klinische psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna is zij werkzaam geweest als psycholoog in een GGZ-instelling. Door haar eigen gevoeligheid voor tijdsdruk, verwachtingen van anderen en perfectionisme in combinatie met de druk vanuit de organisatie, waarin reorganisatie dreigde, raakte zij zelf overspannen.

Life changing experience in Oeganda
Op dat moment stond er al een vrijwilligersproject in Oeganda op haar agenda. Dit was voor haar een geheel nieuwe ervaring. Tijdens het project was er geen sprake van een strakke planning, waardoor zij haar werkzaamheden ontspannen kon uitvoeren, met aandacht voor de mensen en met ruimte en tijd voor haar eigen creatieve inbreng. Wij kunnen hier veel leren van ontwikkelingslanden. Door onze ontwikkeling zijn we vergeten om in het moment te leven en aandacht en tijd te besteden voor onszelf en elkaar. Ook kunnen we van ontwikkelingslanden leren om te kijken naar de positieve kanten en mogelijkheden, in plaats van wat er ontbreekt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Haar zoektocht in Nederland
Terug in Nederland begon haar zoektocht naar hoe om te gaan met haar eigen gevoeligheid en hoe zij zichzelf staande kon houden in de snelle maatschappij. Toen zij opnieuw dreigde vast te lopen, besloot zij één van haar twee banen op te zeggen en haar gevoeligheid in te zetten als kracht bij het helpen van anderen. Een persoonlijke insteek in combinatie met de inzet van verschillende psychologische interventies, is kenmerkend voor de begeleiding die zij biedt.

Haar werk
Op dit moment werkt zij parttime als psycholoog/POH-GGZ in Gezondheidscentrum Katendrecht. Door kennis en ervaring in de reguliere GGZ kan zij zo nodig een inschatting maken of verwijzing naar de GGZ noodzakelijk is. Tevens heeft zij in 2014 succesvol de erkende opleiding tot Mindfulness-trainer afgerond bij See True. Recent heeft zij zich bijgeschoold in “Psychotherapie bij hoog gevoeligheid” door het volgen van een door Elaine Aron opgesteld programma.

Blog
Maandelijks schrijft ze een blog over "wat wij kunnen leren van ontwikkelingslanden". Je kunt deze bezoeken via de volgende link www.ontwikkelingswerkplaats.wordpress.com.

Contact