Single Blog

Welcome

Scroll down for English

Welkom op de blog van Ontwikkelingswerkplaats! Drie jaar geleden veranderde Oeganda mijn leven. Ik kwam naar Oeganda toe om vrijwilligerswerk te doen, nadat ik overspannen/ burnout was geraakt in Nederland. In Oeganda leerde ik om meer in het moment te leven en om iets van het perfectionisme en de controle die ik altijd probeerde te behouden los te laten. Dit zijn namelijk twee dingen die de Oegandezen zeer goed kunnen.

Door middel van deze blog wil ik een brug slaan tussen de “westerse wereld” en “ontwikkelingslanden”. Ik wil informeren over de levenswijze in Oeganda en andere ontwikkelingslanden, omdat ik denk dat we hiervan in het westen veel kunnen leren en omdat dit kan bijdragen aan ons welzijn. In mijn blogs zal ik geregeld een link leggen met Mindfulness, omdat Mindfulness voor mij de manier is geweest om de “lessen” uit Oeganda toe te passen in mijn dagelijks leven in Nederland. Mindfulness gaat namelijk onder andere over meer in het moment leven en beter kunnen loslaten.

Ik hoop op jullie vragen, opmerkingen en suggesties! Die kunnen mij namelijk helpen om tegemoet te komen aan jullie interesse.

Met een hartelijke groet,

Denise Jonker

Welcome to my blog! Three years ago Uganda has changed my life. I came to Uganda to do voluntary work, after being extremely stressed and burned out in the Netherlands. In Uganda I learned to live in the moment more and to let go some of the perfectionism and the control I always tried to hold. These are two things the Ugandans can do very well.

In this blog I want to create a connection between the “western world” and “developing countries”. I want to inform about the lifestyle in Uganda and other developing countries, because I think that we in western countries can learn a lot from them and because I think it will contribute to our well being. In my blogs I will regularly refer to Mindfulness, because for me Mindfulness was a way to implement the “lessons” I learned in Uganda in my daily life in the Netherlands. That is because Mindfulness is all about living in the moment and letting go more.

I hope to get many questions, reactions and suggestions from you! Those would help me to serve your interests.

Warm greetings,

Denise Jonker

Comments (4)

 1. Lieve Denise,

  Wat een heerlijke en hartverwarmende blog! Ik kijk al uit naar de volgende, hou ons op de hoogte. 🙂

  Groetjes, Iris

 2. Greetings Denise,

  It’s great to hear that Uganda is used as a case study, we lead our lives and perform our duties with a great peace of mind even under great pressure.

 3. Hello Denise,

  You are really a great experienced mindful and meditation expert… you even went out to experience it through different cultures of Uganda and Peru. As a Ugandan, you truly described it the way it is in Uganda and how its a lovely country for different people from different backgrounds and cultures to come and experience it.

  In Uganda, though we always beat the deadline of what we are to do we take it normal and relaxing a little is part of us. Especially when its too much or very stressful we always take a step back relax and think of what should be done because of this, we always get there and produce great results. At the end of the day we always know how to handle stress and we don’t allow it to get in our way…Indeed its a great idea for people to experience it hear.

  Thanks Denise

Post a Comment

© Copyright 2022